top of page

Teaching

 

Neurolanguage Coaching®ï¸ is a trademark certified by Efficient Language Coaching and accredited by the ICF (International Coaching Federation).

​

The Neurolanguage Coaching®ï¸ course is aimed at language teachers. The NeuroHeart Education course is designed for any educator/teacher, whatever the subject they teach.

​

It is a method using the latest discoveries in neuroscience to offer learners an optimal learning environment and adopting coaching techniques to change posture, help maintain motivation and overcome blocks.

​

The initial course lasts for 36 hours. I offer a hybrid version of the course in Switzerland, 12 hours face-to-face and 24 hours online, in French and in English.

​

Click on the pictures below to find out more about the courses currently on offer.

​

​

​

​

​

​

​

​

3_FORMATION_ENSEIGNEMENT_c.png
bottom of page